Dino Company -

Enter your keyword

Ndërtimi i Rrugës

Ndërtimi i Rrugës

IN Dino Ndërtimtaria
Investor Name:
DINO Company
Published Date:
January 2, 2020
Location:
Kosovë
Value:
Architecture:
About Project

DINO Prodhimi merret edhe me ndërtiin e rrugëve për të mundësuar lidhjen mes pikave kyçe mes rajoneve të ndryshme të vendit.

sq Shqip
X