Profili i kompanis

“Dino Company” është kompani e cila merret me ndërtimin e komplekseve afariste-banesore. Kompania jonë ofron një kualitet të lart për klientët, dhe është një kompani ku ju mund të gjeni zgjidhje për apartamentin tuaj.
Bëjmë rodhimin e të gjitha klasave të betonit sipas standardeve të ndërtimit si dhe transportin deri në destimin final, prodhimin e të gjitha fraksioneve të zhavorit, shitja dhe transportimi deri në destinacionin final, furnizimin me të gjitha llojet e matrialeve ndërtimore, ofrojm keramike prodhim italian me shumicë dhe pakicë nga fabrikat më të njohura italiane dhe shhitje direkte të lokaleve afariste dhe banesave.

Vizioni dhe misioni

Vizioni dhe misioni i kompanisë ishte i qartë që nga fillimi: të krijohet kompani e specializuar, kualifikuar, kompetente e cila ofron dhe implementon shërbime me standarde më të larta se ato të kërkuara në treg me qëllim të edukimit të tregut dhe ngritjes së nivelit të shërbimeve.
Qysh në fillet e saja në Kosovë, e mori rolin e Liderit në Sektorin e Ujërave, duke ofruar teknologjinë më të fundit të aplikuar në vendet e zhvilluara për bartjen, trajtimin, shpërndarjen e sigurtë të ujit për pije sipas standardeve të fundit ndërkombëtare.

Dëshira dhe vullneti i kompanisë sonë për të krijuar një kompani të nivelit të lartë në të cilën gjindet ajo sot, nuk do të ishte e mundur pa një staf profesional me ekspertizë në lëmitë relevante, prandaj investimin më të madh e kemi bër në burimet njerëzore për të krijuar një ekip të specializuar me përvojë shumëvjeçare në: Inxhinieri të ndërtimit, Menaxhim të Infrastrukturës, Menaxhim të ndërtimit, Arkitekturë, Vlerësim të kostos Dizajnim, Ndërtim Inxhinieri hidraulike, Furnizim dhe trajtim të ujit të pijshëm, Ndërtim të ujësjellësve, Ndërtim kanalizimesh, Trajtim të ujërave të zeza, Rehabilitim të liqeneve dhe lumenjve, Mbrojtje e ambientit, Planifikim hapësinor, Furnizim me material hidroteknik, Ndërtim dhe renovim të objekteve, Studim fizibiliteti Falë numrit të madh të klientëve si nga sektori publik dhe ai privat të cilët ia dhanë besimin kompania jonë dëshmon kualitetin, kreativitetin dhe përkushtimin.