Fabrika e betonit DINO me traditë shumë vjeçare bën prodhimin e betonit të gatshëm. DINO Beton ofron shërbimet e prodhimit dhe betonimit te një game e gjerë e klientëve dhe bashkëpunëtorëve me makineri të avancuar. 

Disa nga projektet më atraktive të DINO Beton kohëve të fundit janë betonimi i Themel Pllakës për DP Partners në rrugën C, betonimi Iëi Themel Pllakës në Lagjen e Spitalit me investor të projektit BTP Holding. Projekt tjetër atraktiv është edhe ndërtimi i Stadionit në Magurë, Lipjan, me investitor Komunën e Lipjanit.