DINO Banesa – Shitja është kompani e cila merret me ndërtimin dhe shitjen e komplekseve afariste-banesore.

Njëri nga projektet më atraktive të DINO Company në vitet e fundit është ndërtimi i kompleksit afaristo-banesor në njërën nga lagjet më në zhvillim të Prishtinës, kompleksi në Matin I, rruga C. Ky kompleks me dhjetëra njësi banesore, është ndërtuar me standardet më të larta të ndërtimit dhe cilësisë. 

Pas përmbylljes së projektit të Matit I me sukses, DINO Company vazhdon të punojë në projekte edhe më ambicioze, këtë radhë me projektin ‘Green Park Residence’ në Komunën e Lipjanit. Green Park Residance është lagjia më e re që I shtohet Komunë së Lipjanit, me ndërtesa të ndërtuara me cilësi të lartë, arkitekturë moderne dhe dizajn bashkëkohor.  Kompleksi banesor ofron infrastrukturë të rregulluar të lagjes, siguri dhe komoditet.   

Green Park Residence
Green Park Residence
Banesa, Dino Ndërtimtaria
Kompleksi Banesor në Mati 1
Kompleksi Banesor në Mati 1
Banesa, Dino Ndërtimtaria